Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
J.W. van Bruggen (voorzitter) woonachtig te Apeldoorn,
W. Achterdemolen (penningmeester/secretaris) woonachtig te Elburg en
B.A.B. ten Cate (algemeen adjunct) woonachtig te Apeldoorn.

De bestuursleden werken onbezoldigd voor de Stichting en ontvangen geen enkele vergoeding.